CTS ile gümrükleme

 

Gümrükleme iki ülke arasında ticareti yapılan bütün ürünler için zorunludur.İthal ya da ihraç olan tüm ürünler gümrüklendirilmelidir.

 

Custom Trade Service ticareti yapılan bütün ürünlerin gümrükleme işlemi için broker servisi vermektedir. Biz, bir yandan tüm gerekli dökümanları hazırlarken diğer yandan da gümrükleme işleminde çıkan sorunları müşterilerimiz çıkarları doğrultusunda çözmekteyiz.

 

Gümrükleme safhaları:

 

1.İlk aşamada gümrüklemeden önce ilgili ürünler depolara götürülür. Bu safhada işlem için gerekli belgeler hazırlanır.Belgeler hazırlandıktan sonra ilgili gümrük memuru tüm ürünlerin belgeleri ile doğruluğunu kontrol eder.

 

2. İkinci safhada tüm vergiler ve diğer masraflar ödenir.

 

3.Son safhada ilgili memurlar bir kez daha tüm dökümanların doğruluğunu kontrol eder. Gerekli onay verildikten sonra ürünler kamyonlarla geçici depolara götürülür. 

CTS ile Gümrükleme ve lojistik:

 

CTS tüm ihracat ve ithalat sürecini organize eder.

Gümrükleme sürecinde danışmanlık;

tüm gerekli belgelerin analizi ve hazırlanması;

ürünlerin sınıflandırılması ve TE FEA kod girişleri; 

Dökümanların imzalanması ve gümrük birliği üye ülkelerdeki teknik, hijyenik ve çevresel standartlara uygunluğunun doğrulanması;

Ûrünlerin doğrulanması ile ilgili belgelerin alınması;

 

CTS nin ilgili uzmanları gümrük teftişinde bulunur ve işlem süresince fotoğraflar çekerek notlar alır.

 

Gümrük vergilerinin ve ihraç ya da ithal kargoların mecburi ödemelerinin hesaplanması.

 

Gümrük birliği ve diğer ülkelerdeki lojistik hizmetleri.

 

Şirketimizin amacı - ürünlerin gümrükten en kısa zamanda çıkması ve müşterilerimizin gümrükleme ile ilgili masraflarını en aza indirmektir.

 

Custom Trade Service ile çalışırken ürünlerinizin gümrükten çıkışında gecikme yaşamazsınız.Bizi seçerek firmamızın gümrükte olabilecek tüm sorunların üstesinden geleceği konusunda bize güvenebilirsiniz. Gümrükleme işlemini organize edecek ve ürünlerin müşterilere en kısa zamanda ve yasal şekilde geçişini gerçekleştireceğiz.

CTS gümrükleme sorunları için tam hizmet vermektedir. 

 

Şirketimizin yetkilileri alanlarında donanımlı,gümrükleme ve ürünlerin nakliyesi konusunda derin tecrübe sahibidir.

 

 

Mükemmel hukuk bilgisi ve operasyondaki kusursuz yetenek, müşterilerimize ürünlerin gümrüklerden en kısa zamanda çıkışı ve doğru evrakların hazırlanmasında güven vermektedir.