Gümrük birliği: ilgili ülkeler arasında gümrük sürecinde basitleştirmek ve gümrüklerde aynı fıyatlandırmayı sağlayan anlaşmadır.

 

Birlik 2010 yılında kuruldu.Rusya,Kazakistan ve Beyaz Rusya bugün itibariyle üye ülkelerdir. 

 

Basitleştirilmiş gümrüklendirme bır taraftan süreci daha etkili hale getirirken diğer yandan da gümrük servislerinin işini hızlandırmaktadır.

 

Gümrük Birliği

Gümrük Birliği

Gümrük birliği çalışma prensipleri

 

Anlaşma yasal prosedürü çok daha kolay hale getirmekte ve mallar üye ülkelerin herhangi birisinin gümrüğünden geçtikten sonra  "gümrük birliği ürünü" statüsünü kazanmakta ve bu statü ile de üye ülkelerin herhangi bir bölgesinde satılabilir hale gelmektedir.

 

Firmalar için birlk bazı özel durumlar yaratmaktadır: günümüzde kargo gümrük deklarasyon işlem süresi iki güne düşmüştür ve gümrük işleri ve vergiler dört ay içinde ödenir hale gelmiştir. Ticari olmayan ürünler özel arabalarda gümrük prosedüründen bağımsız taşınabilmekte ve "yeşil koridor"dan geçmektedir.

CTS ile gümrükleme 

 

CTS firmalara çeşitli amaçlar doğrultusunda gümrükleme işlemi yaptıran firmalara broker hizmeti vermektedir. Genel olarak, çabuk bozulan ürünler (sebze, meyve) kayıt edilir. Bu çeşit kargo firmalara gönderilmek için hızlı kayıt ve kanunlaştırma istemektedir. Yeni gümrük birliği kanunu ürünlerin üye ülkelerde bulunan alıcı firmalara taşınması işlemini hızlandırmaktadır.

 

Birliğe ve Rusya bölgeleri, Kazakistan ve Beyaz Rusyadaki gümrüklendirmenin ortak kurallarına teşekkürler. Firmamız gümrüklendirme işleminde yetkilidir ve ürünlerin gümrüklerden geçişini en kısa zamanda yapmaktadır.